Förlossningen

Förberedelse

FörlossningenAtt uppleva sitt barns födelse kan vara ett av de största och mest fantastiska ögonblick i livet. Förlossningen innebär slutet på en lång väntan. Många bär på starka känslor av längtan och förväntan men även oro. Trots att man kanske har förberett sig genom att läsa och prata om förlossning så är det svårt att dels föreställa sig vad som kommer att hända och hur man kommer att reagera.

Packa en BB-väska med egna kläder, och kläder och en bomulls-mössa till barnet. En del blivande mammor har förvärkar, dessa sammandragningar kan pågå av och till i många veckor innan det är dags att föda. Om sammandragningarna blir mer smärtsamma och börjar komma med tätare mellanrum så kan man ringa förlossningsavdelningen och fråga om råd.

Förlossningens första fas

Under en förlossning så kan man utskilja tre olika faser: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. Hur långa dessa olika faser kommer att vara går det inte att säga i förväg. I den första fasen så öppnar sig livmodersmunnen och bebisen tränger sig ner mer och mer i bäckenet och huvudet far ner genom förlossningskanalen. Öppnandet av modersmunnen sker under värkar – kraftiga och regelbundna sammandragningar. Frekvensen på värkarna blir tätare och värkarna kraftigare ju längre som förlossningsarbete pågår. I latensfasen så är livmoderhalsen öppnad 3-4 cm och under denna fas så är värkarna oregelbundna.

I den aktiva fasen kommer sammandragningarna regelbundet, på 10 minuter har man kanske 3 eller 4 värkar. I samband med att vattnet går så kommer man in i den aktiva fasen. När livmoderhalsen är öppen 8-10 cm så kommer sammandragningarna oftare, varannan minut och det varar så länge som 70-90 sekunder. Denna övergångsfas är jobbig men den är den kortaste fasen i öppningsskedet.

Andra fasen

I utdrivningsskedet, så har livmoderhalsen öppnat sig hela 10 cm och barnets huvud tränger och vrider sig ner i bäckenet. Ett tryck mot ändtarmen kan kännas och detta är ett tecken på att utdrivningen kommer. Barnets huvud kan ses i slidöppningen och eftersom denna kroppsdel har störst omfång så tar det lite tid när underlivet att tänja sig. Krystandet pågår i genomsnitt i en timme för förstföderskor och när huvudet är ute så vrider sig bebisen ett halvt varv och på så sätt kan kroppen och axlarna lättar komma ut. Bebisen är nu född och det kan ta upp till en minut innan barnet andas på egen hand.

Tredje fasen

Den tredje fasen är efterbördsskedet, vilket är fasen från att bebisen fötts och till dess att moderkakan har kommit ut. Moderkakan har under tiden i livmodern försett bebisen med syre såväl som med näring. Barnet behöver inte moderkakan längre men det är viktigt att den kommer ut annars kan det bli blödningar och infektion i livmodern.

Kejsarsnitt

De flesta barn födds vaginalt i Sverige. Olika metoder och tekniker att övervaka både hur modern och barnet mår under förlossningen har utvecklats, liksom olika smärtlindringar som till exempel ryggbedövningar. Detta har kanske bidraget till att majoriteten föder vaginalt.

Ibland planeras av olika skäl ett kejsarsnitt, exempelvis vid vissa sjukdomar eller föreliggande moderkaka. Planerade snitt utförs normalt en vecka innan det beräknade förlossningsdatumet. Akuta kejsarsnitt kan behövas om barnet visar tecken på att det är ansträngt eller om förlossningen inte går framåt i den takt som man kanske skulle förvänta sig. Kejsarsnitt är en operation av buken och där får man ofta ge en rygg-bedövning.

Beroende på omständigheterna så användas lite olika bedövningar vanligtvis spinal- eller epiduralbedövning. Under dessa operationer kan den blivande mamman vara vaken. Ibland måste ett katastrofsnitt utföras och detta snitt sker under narkos. Katastrofsnitt är ett akutsnitt men här är det bråttom och barnet måste vara ute inom några minuter.

Det tar normal lite längre tid att återhämta sig från ett kejsarsnitt än från en vaginal förlossning.